CHƯƠNG TRÌNH
KHAI PHÁ TIỀM NĂNG VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

doruma
holland

Trắc nghiệm Holland là gì?

Theo một lý thuyết được phát triển bởi Tiến sĩ John Holland – một nhà tâm lý học người Mỹ, mật mã Holland (Holland Code) là một bộ mã gồm ba chữ cái được cấu thành từ ba loại tính cách đang chi phối trong mỗi cá nhân, trong số sáu lựa chọn có thể xảy ra.

Mật mã Holland được coi là “chiếc chìa khóa” giúp mở ra những cơ hội để tìm kiếm nghề nghiệp trong tương lai, một ngành học nhất định sao cho phù hợp với tính cách của mỗi người.

DISC là gì?

DISC là viết tắt của 4 từ tiếng Anh bao gồm Dominance (sự thống trị) – Influence (ảnh hưởng) – Steadiness (bền vững) – Compliance (tuân thủ). Đây là công cụ đánh giá cá nhân giúp xác định tính cách tại một thời điểm nhất định qua hành vi của họ. Thông qua đó, khả năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và hiệu suất sẽ cải thiện đáng kể.

Bài test trắc nghiệm DISC giống như kim chỉ nam cho nhiều đối tượng. Không chỉ những người đi làm mà cả các bạn học sinh cũng dựa trên kết quả đánh giá. Từ đó, mỗi cá nhân sẽ xây dựng nên chiến lược phát triển bản thân phù hợp.

holland